%PM, %20 %386 %2016 %15:%09

Chuyện chàng ATingTing

Gặp Ating Tinh, anh Bí thư Đoàn thị trấn Prao (huyện Đông Giang, Quảng Nam), bạn sẽ đi từ bất ngờ này đến sự khâm phục khác bởi những sáng chế xuất thần của một người con làng Gừng ở nơi heo hút miền tây xứ Quảng.

Đăng tại Chuyện Đời Tôi
Page 6 of 6