Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Đăng tại Tin Tức
%PM, %22 %327 %2018 %13:%05

Huế

%PM, %23 %366 %2017 %14:%11

Múa rối nước ở bảo tàng

Đăng tại Ký Sự
%AM, %15 %240 %2017 %11:%11

Học Bơi Cùng Hồng Lợi

Đăng tại Ký Sự
Page 1 of 3