Ký ức về NSND Phạm Khắc

(10 bình chọn)

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày NSND-Phạm Khắc mất đi, người đã cùng TFS chung bước trên một đoạn đường quan trọng, giai đoạn hình thành. TFS tưởng nhớ NSND-Phạm Khắc.

Nhà thơ Hoài Vũ

(1 Bình chọn)